Tổng hợp các mẫu in phong bì tháng 8/2016

Nhanh thật, đã lại sắp hết một tháng rồi. Vừa qua chắc hẳn nhiều doanh nghiệp, cửa hàng làm ăn không tốt lắm do trong tháng cô hồn. Thật may vì cuối cùng cũng qua rằm tháng 7 âm lịch, mọi thứ lại trở về bình thường và một guồng quay công việc mới lại bắt đầu. Tuy nhiên, thật vui vì Tân Nhật Minh không bị quá ảnh hưởng bởi sự “đen đủi” của tháng cô hồn. Bên cạnh những đơn hàng đặt thiết kế in tờ rơi, in card visit, catalogue, profile… thì chúng tôi cũng nhận được một số đơn hàng đặt thiết kế và in phong bì công ty số lượng ít (nhiều). Bài viết là này chủ đề là tổng hợp lại các mẫu phong bì mà Tân Nhật Minh đã thực hiện cho khách hàng của công ty trong tháng 8/2016.

1. Mẫu in phong bì A5 cho công ty dịch vụ và du lịch Ánh Dương

Mẫu in phong bì A5 cho khách hàng là công ty TNHH đầu tư dịch vụ và du lịch Ánh Dương

Mẫu in phong bì A5 cho khách hàng là công ty TNHH đầu tư dịch vụ và du lịch Ánh Dương

2. Mẫu in phong bì A4 và A6 cho công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất N.C.C

Mẫu in phong bì A4 cho công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất N.C.C

Mẫu in phong bì A4 cho công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất N.C.C

Mẫu in phong bì A6 cho công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất N.C.C

Mẫu in phong bì A6 cho công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất N.C.C

3. Mẫu in phong bì công ty với kích thước phong bì A6 và phong bì A4 cho công ty TNHH thiết bị y tế Thăng Long

Mẫu in phong bì A6 cho công ty TNHH thiết bị y tế Thăng Long

Mẫu in phong bì A6 cho công ty TNHH thiết bị y tế Thăng Long

Mẫu in phong bì A4 cho công ty TNHH thiết bị y tế Thăng Long

Mẫu in phong bì A4 cho công ty TNHH thiết bị y tế Thăng Long

4. Mẫu in phong bì cho công ty thương mại cổ phần và dịch vụ kim khí Thành Đô. Bao gồm 2 loại có kích thước khác nhau là mẫu phong bì A5 và mẫu phong bì A6.

Mẫu in phong bì A5 cho công ty thương mại cổ phần và dịch vụ kim khí Thành Đô

Mẫu in phong bì A5 cho công ty thương mại cổ phần và dịch vụ kim khí Thành Đô

Mẫu in phong bì A6 cho công ty thương mại cổ phần và dịch vụ kim khí Thành Đô

Mẫu in phong bì A6 cho công ty thương mại cổ phần và dịch vụ kim khí Thành Đô

5. Mẫu in phong bì A5, phong bì A6 cho công ty TNHH phát triển thương mại Thọ An

Mẫu in phong bì kích thước A6 cho công ty TNHH phát triển thương mại Thọ An

Mẫu in phong bì kích thước A6 cho công ty TNHH phát triển thương mại Thọ An

Mẫu in phong bì kích thước A5 cho công ty TNHH phát triển thương mại Thọ An

Mẫu in phong bì kích thước A5 cho công ty TNHH phát triển thương mại Thọ An

6. Mẫu in phong bì A5, phong bì A6 của công ty cổ phần sản xuất – thương mại dịch vụ Quang Anh.

Mẫu in phong bì A5 với kích thước phong bì là 16cmx22cm cho công ty cổ phần sản xuất - thương mại dịch vụ Quang Anh

Mẫu in phong bì A5 với kích thước phong bì là 16cmx22cm cho công ty cổ phần sản xuất – thương mại dịch vụ Quang Anh

Mẫu in phong bì A6 với kích thước phong bì là 12cmx22cm cho công ty cổ phần sản xuất - thương mại dịch vụ Quang Anh

Mẫu in phong bì A6 với kích thước phong bì là 12cmx22cm cho công ty cổ phần sản xuất – thương mại dịch vụ Quang Anh

7. Mẫu in phong bì công ty Cơ điện lạnh Hà Nội

Mẫu phong bì thư công ty cơ điện lanh Biển Bạc

Mẫu phong bì thư công ty cơ điện lanh Biển Bạc

Leave a Comment